ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οποιοδήποτε κτίριο μπορεί να χαρακτηριστεί για την εικόνα και την κατάστασή του και από τον ανελκυστήρα που διαθέτει, καθώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εργονομία του, ως σύστημα μεταφοράς.

Με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επιπέδου ικανού για την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών του κάθε πελάτη, αξιοποιούμε τη σύγχρονη τεχνολογία που σχετίζεται με την εξυπηρέτηση και τις μετακινήσεις εντός κτιρίων. Με την πολυετή εμπειρία που διαθέτουμε και με την εκλογή των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν την αρχική μελέτη οποιουδήποτε συστήματος οριζόντιας ή κάθετης μεταφοράς, την εγκατάσταση και την απαραίτητη μετέπειτα τεχνική υποστήριξη.

Η διεκπεραίωση των έργων, καθώς και η κάθε υπηρεσία που προσφέρουμε, είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με την οδηγία 95/16/ΕΚ περί ανελκυστήρων, με την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας ΦΕΚ2604/2008 (πρότυπα ΕΛΟΤ 81-1 και 81-2), καθώς επίσης και με τις νέες επικείμενες νομοθεσίες σχετικά με τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων και την αναβάθμιση παλαιών εγκαταστάσεων (πρότυπο ΕΝ 80.80) και ανελκυστήρων για ΑΜΕΑ (πρότυπο 81.70).

Εγκατάσταση 


Αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα του κάθε έργου, εξακριβώνουμε τις διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες κάθε πελάτη και προτείνουμε τις ανάλογες κατά περίπτωση λύσεις, για κάθε νέα εγκατάσταση. Εγκαθιστούμε κάθε είδους ανελκυστήρα (υδραυλικό, ηλεκτρομηχανικό, πανοραμικό,) και τύπο (ατόμων, φορτίων), καθώς και συστήματα για ΑΜΕΑ κτλ., διατηρώντας τεχνικό φάκελο για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε από την αρχή ως την αποπεράτωσή του.

Σημεία έμφασης κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης νέου ανελκυστήρα αποτελεί η σωστή τοποθέτηση εξαρτημάτων, με την απαραίτητη επίβλεψη από τα συνεργεία μας, καθώς επίσης και η πλήρης εκμετάλλευση των διαστάσεων του φρεατίου, το ωφέλιμο φορτίο, η εξοικονόμηση ενέργειας με την επιλογή ανάλογων υλικών, η αισθητική του θαλάμου και τέλος η πιθανή χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος και τεχνική επιθεώρηση για την επιβεβαίωση και πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας και εφαρμογής, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός 

Επισκευή ανελκυστήρα απαιτείται όταν κατά τη λειτουργία του παρατηρούνται σημαντικές δυσλειτουργίες.

Ανακαίνιση ή εκσυγχρονισμός ανελκυστήρα χρειάζεται για την αναβάθμιση τεχνικών προδιαγραφών σε συνδυασμό και με την αισθητική ανανέωση.

Η εταιρία μας ακολουθώντας το πρότυπο ΕΝ 81.80, το οποίο απαιτεί τη συνεργασία αξιόπιστου φορέα ελέγχου ανελκυστήρων, αντιλαμβάνεται την ανάγκη αναβάθμισης των συστημάτων με στόχο την υιοθέτηση νέων συστημάτων ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας επιβατών (π.χ. σύστημα απεγκλωβισμού, αυτόματη θήρα θαλάμου τύπου bus, σύστημα ενδοεπικοινωνίας, κ.τ.λ.).

Ανάλογα με τις ανάγκες σας προσαρμόζουμε τις εργασίες εκσυγχρονισμού, είτε υλοποιώντας υποχρεωτική εργασία με τη γενική συμμόρφωση έκθεσης ελέγχου του φορέα και αποκατάσταση ελλείψεων που αναφέρονται σε αυτή, για την ασφάλεια και εναρμόνιση με τις κείμενες διατάξεις / νομοθεσίες, είτε με προαιρετικές εργασίες δίνοντας έμφαση στην ποιότητα κίνησης και αισθητικής, όπως για παράδειγμα, αντικατάσταση κινητήριου μηχανισμού ανελκυστήρα, αντικατάσταση τροχαλίας ή τριβής κινητήριου μηχανισμού κ.τ.λ.

Τέλος, επιλεγμένες εργασίες όπως η ανακαίνιση θαλάμου, αντικατάσταση επενδύσεων, κουπαστής ή δαπέδου, πραγματοποιούνται κατόπιν επιθυμίας του πελάτη.

Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη 

Εξασφαλίζουμε την ασφαλή μετακίνησή σας από την αρχική λειτουργία του ανελκυστήρα ως και τη στιγμή της ανακαίνισής του, κάνοντας επιτακτικό έλεγχο. Η συντήρηση των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική από το νόμο, για να παραμένει σωστή και ασφαλής η λειτουργία του. Η χρήση του ανελκυστήρα ως μεταφορικό μέσο μας καθιστά υπεύθυνους για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας.

Γι’ αυτό εξειδικευμένα συνεργεία με άδεια συντήρησης παρακολουθούν περιοδικά τα κρίσιμα σημεία του ανελκυστήρα, για να αποφεύγουμε την επιτάχυνση των φθορών και την εξάλειψη των βλαβών, παρατείνοντας τη μακρόχρονη απροβλημάτιστη λειτουργία του.

Σε όλους τους ανελκυστήρες που συντηρούμε παρέχεται υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης - αποκατάστασης βλαβών ή τυχόν δυσλειτουργιών 24 ώρες το 24ωρο.

Στο πλαίσιο της διαρκούς επιδίωξης βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, τηρούνται καταγραφές ιστορικού βλαβών και επισκευών για κάθε υποστηριζόμενο μηχάνημα.

Επίσης παρέχεται ασφάλιση στην υψηλότερη κλίμακα έναντι της αστικής ευθύνης, σε συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρία.